Türkiye pırlanta pazarı için 2014 zorlu bir yıl olacak

Türkiye pırlanta pazarı için 2014
zorlu bir yıl olacak

Avrupa’daki kriz ve Asya’daki politik istikrarsızlığın yanı sıra Çin ve Hindistan’daki ekonomik büyümenin yavaşlaması, bu ülkelerde pırlantaya talebi azaltırken, Türkiye’de özellikle kadınların yönlendirdiği pırlanta pazarında son yıllarda büyüme ve profesyonelleşme gözlemleniyor. Ancak artan dolar paritesi, kredi kartı taksitli alışveriş sınırlaması ve ÖTV’deki değişiklikler, 2014’ün Türkiye pırlanta pazarı için zorlu bir yıl olacağına işaret ediyor

1 Şubat 2014 – İstanbul; Bain & Company'nin Anvers Dünya Pırlanta Merkezi (AWDC) işbirliği ile hazırladığı "Küresel Pırlanta Endüstri Raporu 2013”e göre, Avrupa’daki krizin derinleşmesi, Asya’daki politik istikrarsızlık, Çin ve Hindistan’da ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle bu ülkelerde pırlantaya olan talebin azalacağı ifade ediliyor. Raporda işlenmemiş elmasa olan talebin yıllık ortalama yüzde 5.1 artışla 2023 yılında 26 milyar dolara ulaşacağı belirtilirken, işlenmemiş elmas arzının ise 2018’e kadar yılda ortalama 4.8 oranında artacağı, ancak 2019’dan itibaren arzın düşüşe geçeceği belirtiliyor.

Türkiye pazarını değerlendiren Bain & Company Istanbul Ortağı Serhan Nadir ise, “Türkiye’de özellikle kadınların yönlendirdiği pırlanta pazarında son yıllarda büyüme ve profesyonelleşme gözlemleniyor. Özellikle büyük oyuncuların yeni açılan AVM'lere girmesi, perakende mağaza sayısında da bir artışa neden oldu. 2014’te pazarı etkileyecek üç unsur var: artan dolar paritesi, kredi kartıyla taksitli alışveriş sınırlaması ve ÖTV’deki potansiyel değişiklikler” dedi.

İşlenmemiş elmas 2023’te 153 milyon karata ulaşacak

Raporda işlenmemiş elmas talebinde beklenen yıllık yüzde 5.1 artış hızı, bu pazarının gelişmesinde önemli rol oynayan Çin ve Hindistan’daki büyüme hızı, buna bağlı olarak artan orta sınıf ve gelişmiş pazarlardaki gelişmeler gibi makro düzey ekonomik etkenlerden kaynaklanıyor. Bu makro etkenlerin şu anda beklenenden daha farklı gelişmesi durumunda, işlenmemiş elmas talebi artışının yüzde 6.4 ve yüzde 4.2 arasında değişebileceği belirtiliyor. Arz tarafına bakıldığında, 2012 yılı 128 milyon karat işlenmemiş elmas ile seneyi kapatmıştı. Rapora göre, işlenmemiş elmas arzının 2018’e kadar yüzde 4.8 oranında artarak toplam 169 milyon karata ulaşacağı bekleniyor. Ancak raporda, mevcut elmas madenlerinde üretimin azalmasına bağlı olarak işlenmemiş elmas arzının 2019-2023 arasında düşüşe geçerek 2023 sonunda toplam 153 milyon karat seviyesine erişeceği ifade ediliyor.

Kârlılık artışı için şirketler güçlerini birleştirmek zorunda

Araştırma, pazara hâkim olan elmas madeni işletmecilerinin önümüzdeki 4 yıl içinde kârlılığa, operasyonel iyileştirmeye ve verimliliği artırmak üzere teknolojiye yatırım yapmaya odaklanacaklarına dair önemli bulgular içeriyor. İkinci segmentte yer alan şirketler ise kârlarını en üst seviyeye çıkarmak için şirket birleşmelerine veya işbirliklerine yönelecekler. Raporda, aralarında Tiffany ve DeBeers’in de yer aldığı mücevher şirketlerinin ürün yelpazesi doğrultusunda pazardan gelen talepleri eksiksiz karşılamaya odaklanacakları; bunu da elmas yataklarına, pırlanta kesim ve parlatma operasyonlarına yatırım yaparak gerçekleştirecekleri belirtiliyor.

Ekonomik yavaşlama ve istikrarsızlıklar talebi düşürecek

“Küresel Pırlanta Endüstri Raporu 2013”de yer alan ekonomik ve demografik göstergeler, işlenmemiş elmas arzının 2016’ya kadar güçlü bir biçimde artma eğilimi göstereceğinin altını çiziyor. Buna karşılık 2017’den 2023’e kadar olan süreçte mevcut rezervlerin tükenmesi ve yeni rezervlerin yetersiz kalması ile birlikte arz-talep arasındaki uçurumun hızla artacağı, bunun da fiyatlara doğrudan yansıyacağı ifade ediliyor. Avrupa’daki krizin derinleşmesi, Asya’daki politik istikrarsızlık ve Çin ve Hindistan’da ekonomik büyümenin yavaşlaması uzun vadede pırlantaya olan talep için risk teşkil ediyor.

Türkiye pazarı profesyonelleşiyor

Türkiye pazarı ile ilgili bilgiler veren Bain & Company Istanbul Ortağı Serhan Nadir,  “Türkiye’de özellikle kadınların yönlendirdiği pırlanta pazarında son yıllarda büyüme ve profesyonelleşme gözlemleniyor. Markalaşma ve AVM artışı büyümeyi tetikleyen önemli etkenler arasında. Özellikle büyük oyuncuların yeni açılan AVM'lere girmesi sonucu, perakende mağaza sayısında da bir artış oluştu” dedi. Pazarın profesyonelleşmesi konusunda en önemli etkenin pırlanta sertifikası olduğuna dikkat çeken Serhan Nadir, “Birkaç yıl öncesine kadar üreticiler kendi sertifikalarını kullanırken, büyük markaların tanıtımları ve artan eğitim seviyesinin de etkisiyle gelişen müşteri bilinci uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalara olan talebi gün geçtikçe arttırıyor. Buna paralel olarak, bu hizmeti sunan şirketler de Türkiye'de gelişmeyi sürdürüyor” diye konuştu.

2014’te satışları düşürecek faktörler

2014 yılının pırlanta sektörü için çok da kolay bir yıl olmayacağını bildiren Serhan Nadir, pazarı etkileyecek üç önemli faktörü şöyle sıraladı: “Pazarı etkileyecek üç temel faktör sayılabilir: Artan dolar paritesi işlenmemiş elmas ve pırlanta fiyatlarını yukarı iterek, müşteriye yüksek perakende fiyatları olarak yansıyor ve talep artışını olumsuz etkiliyor. Kredi kartıyla taksitli alışveriş sınırlaması da piyasada daralma riskini arttırıyor. Son olarak da ÖTV’deki potansiyel değişiklikler pırlanta sektörünü şekillendirecek önemli bir faktör olarak öngörülüyor.”

Amerika pırlanta pazarı 2023’e kadar 8 milyar dolara ulaşacak

Dünyadaki ekonomik gelişmeye paralel olarak en gelişmiş pırlanta pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri’nde pazarın 2023’e kadar 8 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Raporda, geçmiş 20 yıla ve mevcut göstergelere bakılarak yapılan değerlendirmede, ABD’de evlenecek çiftlerin yüzde 80’inin bir pırlanta nişan yüzüğü satın alacağı öngörülüyor. Diğer başka hiçbir ülkede benzer büyüklükte bir beklentinin olmadığının altı çiziliyor. Ayrıca, pırlanta şu anda ABD müşterilerinin mücevher alışverişlerinin yüzde 49’unu teşkil ediyor. Pırlantanın payının yüzde 67 olan tarihi değerine tekrar ulaşması ihtimali ABD pazarı için pozitif bir gelişme fırsatı sunuyor.

Çin orta sınıfı yüzde 6’dan fazla büyürse pırlanta satışları artacak

Raporda, orta sınıfın harcamalarındaki artışın ve kırsal bölgelerden kentlere göç nedeniyle değişen tüketim alışkanlıklarının etkisiyle Çin’in 2023’e kadar, dünyadaki işlenmemiş elmas pazarının yüzde 29’una sahip olacağı ifade ediliyor. Araştırmada Çin’deki orta sınıfın 2023’e kadar 3’e katlanacağı, işlenmemiş elmasa talebin iki katından fazla artarak 5 milyar dolara erişeceği söyleniyor. Çalışma, eğer Çin orta sınıfı yüzde 6’dan fazla büyüme gösterirse pırlantaya olan talebin de artabileceğine işaret ediyor. Harcanabilir geliri artan müşterilerin daha pahalı pırlanta mücevherlere de yöneleceği tahmin ediliyor.

Hindistan işlenmemiş elmas pazarı 2023’te 5 milyar dolar olacak

Hindistan’daki orta sınıfın da 2023 yılına kadar 3 kat büyüyeceği, toplam nüfus içindeki payının yüzde 16’dan yüzde 46’ya çıkacağı tahmin ediliyor. Çalışan oranındaki yükselişe de bağlı olarak artan Hindistan orta sınıfı ve orta sınıfın gelir düzeyindeki artış ile birlikte batıdaki nişan yüzüğü geleneğinin yaygınlaşması, Hindistan pırlanta pazarını yöneten temel parametreler olarak ortaya çıkıyor. Hindistan’da pırlantalı mücevhere yönelik artan talebin etkisiyle, işlenmemiş elmasa olan talebin de 2023 yılına kadar artarak 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bain & Company Hakkında

Dünyanın lider yönetim danışmanlık şirketlerinden Bain & Company, müşterilerine strateji, operasyon, IT, organizasyon, PE, dijital transformasyon ve strateji, ve şirket alım ve birleşmeleri konusularında danışmanlık hizmetleri sunar. Yarattığımız uygulanabilir ve pratik çözümlerle, müşterilerimizin değişimini sürdürülebilir kılarız. Bain, danışmanlarının başarılarını müşterilerinin finansal sonuçlarına göre ölçmesi prensibi çerçevesinde 1973 yılında kuruldu. Bain müşterilerinin hisse senetleri sermaye piyasalarında endeksten 4 misli daha iyi performans göstermiştir. 36 ülkede 55 ofisi bulunan Bain & Company, değişik sektörlerden 4.900'ün üzerinde şirket ve girişim şirketiyle çalışmıştır.

Bain'i Twitter'da @BainAlerts hesabından takip edebilirsiniz: