Küresel Basın

  • Yeniye yer var mı? - Bain Istanbul

    April 01, 2016 | Capital | Media mention

    Bain&Company Ortağı Volkan Kara, “Son zamanlarda sağlanan AR-GE teşvikleri sayesinde bilişim sektöründe yaşanan hareketliliğe dikkat çekiyor.