Online içerik pazarı 2016’da 300 milyar dolara ulaşacak

2009 - 12 yılları arasında %9 olan yıllık büyümenin, 2012 - 2016 yılları arasında %6 olması bekleniyor. Akıllı telefon, tablet, e-okuyucuya olan talebin gelişmekte olan ülkelerde çok daha yüksek olduğu görülürken, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde de video tüketiminin 2009 itibarıyla iki katına çıktığı gözleniyor