Kurum kültüründe uyuşmazlık şirket evliliğini tehdit ediyor

Bain & Company'nin araştırmasına göre, şirket birleşmelerinde vaat edilen değeri oluşturmada yaşanan başarısızlıkların altında "kurum kültüründeki uyuşmazlıklar" Serhan Nadir yatıyor. Araştırmada ayrıca, şirket bölünmelerinde başarıya ulaşmak için kurum kültürünün daha odaklı ve bölünme sonrası yapıya uygun olarak yeniden tanımlanması gerektiği belirtiliyor. Bain & Company Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Nadir, "Kültürel değişimin başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlamak için çalışan memnuniyeti, çalışan taraftarlığı ya da karar verme etkinliği gibi parametrelere bakmak gerekir. Kurum kültürü zayıflamış, yenilikçilikten uzaklaşılmış ve çalışan bağlılığı zayıflamış ise, şirket değerli insan kaynağını elinde tutmakta ve parlak profesyonelleri kendine çekmekte zorlanır. Bu durumlarda kültürel değişim kaçınılmazdır" dedi.