We have limited Greek content available. View Greek content.

Press release

Ο τομέας βιομηχανικού εξοπλισμού μπορεί να επιτύχει έως και 50% αύξηση της παραγωγικότητας από τις καινοτομίες του «εργοστασίου του μέλλοντος»

Ο τομέας βιομηχανικού εξοπλισμού μπορεί να επιτύχει έως και 50% αύξηση της παραγωγικότητας από τις καινοτομίες του «εργοστασίου του μέλλοντος»

  • Ιουνίου 20, 2024
  • min read

Press release

Ο τομέας βιομηχανικού εξοπλισμού μπορεί να επιτύχει έως και 50% αύξηση της παραγωγικότητας από τις καινοτομίες του «εργοστασίου του μέλλοντος»

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2024 - Οι κατασκευαστές μηχανημάτων και εξοπλισμού παγκοσμίως έχουν σημαντικές ευκαιρίες να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους κατά 30%-50% αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και καινοτομίες στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιωσιμότητας που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του «εργοστασίου του μέλλοντος», σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση της Παγκόσμιας έκθεσης μηχανολογικού εξοπλισμού 2024 που παρουσίασε πρόσφατα η Bain and Company.

Με τις επιχειρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού να δέχονται έντονες πιέσεις, όπως προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξανόμενες προσδοκίες πελατών και εντεινόμενο ανταγωνισμό, οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την καινοτομία για να ενισχύσουν την απόδοσή τους. Τα στελέχη των επιχειρήσεων μηχανολογικού εξοπλισμού στρέφονται σε νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες Industry 4.0, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), η ρομποτική και το additive manufacturing, καθώς και σε παραδοσιακές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης διαδικασιών, για να ενισχύσουν και να διασφαλίσουν το μέλλον των επιχειρήσεών τους

Ο Ανδρέας Κυριλής, Partner και μέλος του διεθνούς τομέα Energy & Natural Resources και Advanced Manufacturing & Services της Bain δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο βιομηχανικός τομέας θα επηρεαστεί καταλυτικά από τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα χρειαστεί να επανασχεδιάσει τα εργοστάσια του μέλλοντος, με θεμέλιο τις νέες τεχνολογίες Industry 4.0. Αυτή η εξέλιξη πρέπει να γίνει συνδυαστικά με την εφαρμογή στόχων βιωσιμότητας και κυκλικότητας στο σύνολο του συστήματος παραγωγής. Για την Ελλάδα, αυτή η ευκαιρία εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού τομέα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μπορεί να τονώσει καθοριστικά την οικονομία της χώρας».

Η ΤΝ αναδεικνύεται ως κορυφαία προτεραιότητα για τη βιομηχανική παραγωγή

Η ενσωμάτωση της ΤΝ κρίνεται ολοένα και περισσότερο ως επείγουσα από στελέχη επιχειρήσεων μηχανολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με την έρευνα της Bain, 75% των στελεχών του ευρύτερου τομέα προηγμένης μεταποίησης δήλωσαν ότι η ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ, είναι η κορυφαία προτεραιότητά τους όσον αφορά τη Μηχανολογική Μελέτη και το R&D.

Οι πρωτοπόροι του κλάδου χρησιμοποιούν την ΤΝ για την επίλυση κομβικών προβλημάτων στις προμήθειες, τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση, τον ποιοτικό έλεγχο και τα logistics. Οι εταιρείες που διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο βρίσκουν τις τεχνολογίες της ΤΝ ιδιαίτερα χρήσιμες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τους ενόψει των συνεχόμενων μακροοικονομικών και γεωπολιτικών διαταραχών.

Καθώς οι εφαρμογές της ΤΝ σε όλους τους κλάδους αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, η ανάλυση της Bain υπογραμμίζει τις εκτεταμένες δυνατότητες της παραγωγικής ΤΝ (GenAI) να μετασχηματίσει τον βιομηχανικό τομέα. Το GenAI μπορεί να πετύχει δραματικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και τη εξυπηρέτηση πελατών μέσω της αξιοποίησης αδόμητων πηγών δεδομένων.

Η Bain εντόπισε τρεις τομείς στους οποίους οι εταιρείες αξιοποιούν επιτυχώς το GenAI σήμερα: την ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων και τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της αποθήκης.

Η μετάβαση σε ψηφιακές λύσεις είναι το κλειδί για την επιτυχία των εταιρειών μηχανολογικού εξοπλισμού στο μέλλον

Ο βιομηχανικός τομέας χρησιμοποιεί σήμερα περισσότερους μικροεπεξεργαστές και τεχνολογίες του Internet of Things (IoT) από κάθε άλλο τομέα, μια ένδειξη ότι οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού ενσωματώνουν γρήγορα τις ψηφιακές λύσεις. H ανάλυση της Bain καταδεικνύει ότι οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού που ηγούνται ήδη στον τομέα των ψηφιακών λύσεων διπλασιάζουν τις αποδόσεις των μετοχών τους σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου.

Οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού που θα ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για ψηφιακές λύσεις θα επιτύχουν υψηλότερα κέρδη, ενισχυμένη ικανοποίηση πελατών τους και αποτιμήσεις συγκρίσιμες με αυτές των εταιρειών λογισμικού.

Αντί να παράγουν κυρίως τυποποιημένα φυσικά  προϊόντα, η σημερινή έκθεση διαπιστώνει ότι πολλές εταιρείες αναπτύσσουν εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις για τους πελάτες προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους κλάδους. Με αυτή τη στροφή, οι εταιρείες επικεντρώνονται σε μικρότερο αριθμό πελατών σε συγκεκριμένα τμήματα του κλάδου, αυξάνοντας το εύρος των προσφορών προς αυτούς τους πελάτες.

Η κυκλική οικονομία σε συνδυασμό με το IoT μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα

Πρόσφατη μελέτη της Bain αποκάλυψε ότι 47% των μεγάλων εταιρειών μηχανολογικού εξοπλισμού έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν αρχές κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, οι περισσότερες καινοτομίες έχουν περιορισμένη εφαρμογή – επικεντρώνονται στην ανακύκλωση και τη μείωση πρώτων υλών και αποβλήτων. Οι διοικητικές ομάδες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την κυκλικότητα ως μια ευκαιρία για νέες ροές εσόδων, ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, αυξημένη πελατειακή πίστη και πρόσβαση σε νέες πελατειακές ομάδες εντός των επόμενων 20 ετών.

Οι εταιρείες που ηγούνται ως προς τα κυκλικά μοντέλα και τις δυνατότητες αξιοποίησης του IoT αποκομίζουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, όπως επισημαίνει η Bain. Τα δεδομένα του IoT που δημιουργούν ευκαιρίες για τη διατήρηση του εξοπλισμού στη μέγιστη αξία του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες.

«Η πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με την κυκλική στρατηγική και τον αντίστοιχο σχεδιασμό της αλυσίδας εφοδιασμού, που επιτρέπει τη μείωση της χρήσης πρώτων υλών», ανέφερε ο Michael Staebe που ηγείται του διεθνούς τομέα Machinery, Paper and Metals της Bain & Company.

Η Bain καταλήγει ότι στο μέλλον οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού θα σχεδιάζουν προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, θα πωλούν περισσότερα προϊόντα ως υπηρεσίες και θα αξιοποιούν τις κυκλικές αγορές. Και οι τρεις προσεγγίσεις μπορούν να υποστηρίξουν ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Media Contact

Christina Koutromanou

Business Unit Director 

christina.koutromanou@publicom-hk.com

D: +30 2106281809

Σχετικά με τη Bain & Company
 

Η Bain & Company είναι μία κορυφαία διεθνής εταιρεία συμβούλων. Με 65 γραφεία σε 40 χώρες, συνεργάζεται με τους πελάτες της ως ομάδα με κοινή φιλοδοξία να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα διοίκησης και λειτουργίας των επιμέρους κλάδων. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Bain & Company συνδυάζεται με ένα μοναδικό οικοσύστημα ψηφιακών καινοτόμων υπηρεσιών ώστε να πετυχαίνει αποτελέσματα με μεγαλύτερη διάρκεια, καλύτερα και ταχύτερα. Η δεκαετής δέσμευση της εταιρείας να επενδύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αφιλοκερδείς υπηρεσίες έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρει το ταλέντο, την τεχνογνωσία και τη διορατικότητά της σε οργανισμούς που αντιμετωπίζουν επείγουσες προκλήσεις στην εκπαίδευση, τη φυλετική ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Η Bain & Company έχει βραβευτεί με πλατινένια βαθμολογία από την EcoVadis, την κορυφαία διεθνή πλατφόρμα για περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές αξιολογήσεις απόδοσης, βράβευση που τοποθετεί την Bain & Company στο 1% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως. Από την ίδρυσή της το 1973, η Bain & Company μετρά την επιτυχία της με την επιτυχία των πελατών της και διατηρεί το υψηλότερο επίπεδο client advocacy στον κλάδο https://www.bain.com/offices/athens/